Para que os atletas participen en competicións oficiais a nivel estatal, deben estar en posesión dunha licenza expedida pola RFETAV. A devandita licenza pódese obter, ben mediante solicitude directa dirixida ao Director Técnico, ben mediante solicitude dirixida á RFETAV por fax (915421784) ou correo electrónico: fetavm@gmail.com, indicando o nome completo, data de nacemento, barrio, DNI, enderezo, correo electrónico e teléfono, achegando xustificante de pagamento da taxa (25 euros) na conta do número da Federación: 0049/2710/74/2014029034.

Datos para obter a licenza federativa:

NOME E APELIDOS
DNI
DATA DE NACEMENTO
ENDEREZO (C / CP / CIUDAD / PAIS)
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO.

Por transferencia bancaria (engadir ES 63)