Licenzas

Para que os deportistas poidan participar en competicións oficiais de ámbito autonómico será preciso que estean en posesión de licenza expedida pola RFETAV.

Obtén a licenza mediante solicitude directa formulada a RFETAV.