O tiro ó voo, o tiro ó voo de solta; o tiro de hélices e aqueloutras modalidades de tiro deportivo con armas de caza.
Para que os deportistas poidan participar en competicións oficiais de ámbito autonómico será preciso que estean en posesión de licenza expedida pola RFETAV.
Obtén a licenza mediante solicitude directa formulada a RFETAV.

xunta

fdg